Werkwijze

De projectmethodiek van PixelDeluxe is onderverdeeld in verschillende fases: de inventarisatie-, de concept-, de design-, de realisatie- en de testfase. Hierna volgt de lancering van de website daarna het onderhoud ervan. Per projectfase worden hierna kort de werkzaamheden en opleveringen omschreven.

Fase 1

Inventariseren

De start van het project! Dit is een heel belangrijke fase in de ontwikkeling van een nieuwe website, want dit is fase waarin we voor de eerste keer tot op detail met elkaar van gedachten wisselen over het project. Wat zijn de wensen? Wie zijn de gebruikers? Wat zijn hun doelen en wat zijn jullie doelen? En hoe creëren we een website waarin iedereen zijn doel bereikt? Bestaat er al inhoud voor de nieuwe website (misschien vanuit de huidige website)?

Fase 2

Concept ontwikkelen

Op basis van de resultaten van de inventarisatiefase overleggen we over de gewenste indeling en structuur van de website en maken - indien gewenst - een functioneel ontwerp ervan. Afhankelijk van de grootte en de technische complexiteit van de website kan ervoor gekozen worden om een gedetailleerd interactie ontwerp uit te werken. Voorop staat dat we het liefst werken met zo min mogelijk restmateriaal en dat betekent dat we alleen gebruik maken van de gereedschappen die echt we nodig hebben voor dit specifieke project.

63 A7241

Fase 3

Ontwerpen

Nadat we het samen eens geworden zijn over de structuur, start de designfase waarin we op basis van de uitkomsten van de conceptfase het visuele ontwerp van twee of drie karakteristieke schermen uitwerken en aan jullie presenteren. Deze schermen vormen de basisstijl van de totale website. We presenteren deze aan jullie en na akkoord werken we de rest van de schermen uit. Dit definitieve ontwerp worden aan jullie ter goedkeuring aangeboden. Na akkoord gaan we door naar de realisatiefase.

Werkwijze1

Fase 4

Realiseren

Tijdens deze fase wordt de website gerealiseerd op basis van het in de designfase gemaakte definitief ontwerp. We zetten het technische fundament op, richten het CMS in en bouwen de gehele website op basis van de eerder ontworpen definitieve ontwerpen.

63 A7252

Phase 5

Testen

Tijdens deze fase krijgen jullie toegang tot het CMS. Wij verzorgen een CMS instructie om dit mogelijk te maken. Nu kunnen jullie aan de slag om de website te vullen met teksten en beeldmateriaal. De website draait nog in zijn development omgeving, maar kan al wel getest worden. Wij doen dat natuurlijk, maar jullie zijn ook van harte welkom om de site zorgvuldig onder de loep te nemen. We testen de site op verschillende platformen met verschillende browsers.

Deze fase duurt twee weken. Alle oneffenheden (bugs) die gedurende deze periode worden gerapporteerd, worden door ons opgelost. Wat ons betreft kan jullie website na deze twee weken live, maar misschien hebben jullie nog wat meer tijd nodig om hem helemaal te vullen. Geen probleem. Wij verzorgen aansluitend aan de testfase nog zes weken kosteloze ondersteuning en bugfixing.

Fase 6

Lanceren

Zodra jullie klaar zijn met vullen van het CMS en alle oneffenheden zijn gladgestreken, zijn we klaar om live te gaan. Natuurlijk stemmen we samen af op welke datum dit gaat gebeuren. En dan… is het tijd voor een feestje!

Fase 7

Onderhoud

Nadat de website live gegaan is, gaan de technische ontwikkelingen door. Om het CMS veilig te houden en goed te laten functioneren, verschijnen er regelmatig updates. Veel van onze klanten maken gebruik van onze onderhoudsstrippenkaart of periodiek beheer abonnement: daarbij controleren wij maandelijks of er updates beschikbaar zijn en voeren die dan ook voor hen uit. Daarbij zorgen we er natuurlijk voor dat er een backup van de website gemaakt wordt en dat de site niet alleen live is, maar ook blijft.

Wil je meer weten over onze werkwijze?

Neem gerust contact met ons op.

Bekijk meer

chevron right

Bekijk ons portfolio.