Nvj Home

Project
User interface design

Jaar
2015

Opgeleverd
Interface designs van de website

De Nederlandse Vereniging van Journalisten is een zeer actieve vakvereniging met zo'n 7.500 leden. Ze behartigen de belangen van de journalisten in Nederland. Ze zijn een onafhankelijke organisatie die strijdt voor goede voorwaarden voor de schrijvers van de pers én voor persvrijheid.

De vraag

De huisstijl van de NVJ was wat gedateerd geworden. Bovendien was er een wildgroei aan uitingen ontstaan. De NVJ wilde graag meer lijn in de uitingen, voor nu en in de toekomst.

Nvj

Onze oplossing

Om ervoor te zorgen dat de NVJ ook op langere termijn een goede eenheid in de huisstijl zal kunnen behouden, hebben we op basis van de nieuwe, opgefriste huisstijl, een web-styleguide gemaakt. Daarin zijn de meest voorkomende uitingen opgenomen.

Het resultaat

Met de nieuwe, frisse huisstijl en de web-styleguide is de NVJ in staat om de komende jaren hun uitingen op het web volop te gebruiken en toch een duidelijke, herkenbare lijn daarin te behouden.